08 April 2011

Strategi Dakwah Berkesan (Liqa' Nuqaba April 2011)
Untuk mendapatkan nota-nota berikut dalam format PDF, boleh layari URL berikut :
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5pXEMmfLVXGNTEzN2YzMDUtOGE1ZC00ZmYwLTk4MzgtNTkxNjhhYzM0MmVm&hl=en

Read more...

Pemangkin Hizibku

  © Green islamic Template by islamic313.blogspot.com 2008